Масенов К.Б. За 01.10. 2020 C 8-13 и с 14-16

   

 

1

SOCh 4313  Среда обитания человека

 

Лек.

1 час

гр:B4-60800-02

https://web.microsoftstream.com/video/b5c52b4c-dc43-45eb-9904-716b19a916ea?list=studio

2

Fundamentals of System Ecology and GIS

Лек.

1 час

гр:B4-60800-01, B4-60800-02

https://web.microsoftstream.com/video/7e9e2aa4-d345-46e9-a998-29224c631922

3

Fundamentals of System Ecology and GIS

прак.

1 час

гр:B4-60800-01,

гр.B4-60800-02

https://web.microsoftstream.com/video/43fb8ce6-7b64-425b-b82e-3fa206e9e2a7?list=studio

4

ZBA 2207-2-L Bioindicator methods of research

 

Prac-2

Group: B051-5208-19-01, B051-5208-19-03

https://web.microsoftstream.com/video/1d7a5d80-cc1f-43c4-b65b-02e4d8a599e1?list=studio

https://web.microsoftstream.com/video/711cffe7-ebbf-492f-bd29-1f0a8067f2f1