2020-2021 оқу жылындағы 7М05205- «Неогеография» мамандығы 2 курс магистранттарының педагогикалық практика бойынша ЕСЕБІ

1 қыркүйектен 12желтоқсанға дейінгі аралықта магистранттардың жеке оқу жоспары бойынша Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарының 2020 жылғы пандемияға байланысты қашықтық форматқа мәжбүрлі түрде ауысуына байланысты педагогикалық практика онлайн форматта өткізілді.Осы кестеге сәйкес «Неогеография» білім беру бағдарламасының 2-курс магистранттары педагогикалық практиканы MicrosoftTeams платформасында онлайн-форматта қашықтық режимінде ғылыми жетекшілер мен олардың оқу кестесіне сәйкес өтті.Топта 21магистрант бар:

1. Абибуллаева Майра Талатбеккызы   ғыл.жет.Жангужина А.А.

2. Абильдинов Кажымурат Куатович    ғыл.жет.Берденов Ж.Г.

3. Авезханов Чингиз Жайлхонович    ғыл.жет. Рамазанова Н.Е.

4. Алдонгарова Гумисайғыл.жет.Жангужина А.А.

5. Нурумхан Аяулым Сериковна ғыл.жет.Егинбаева А.Е.

6. Дастурбаев Шахрух Улугбекович  ғ.жет. Озгелдинова Ж.О.

7. Ердіхан Хуаныш    ғыл.жет.Берденов Ж.Г.

8. Есенова Жанар Калауновна   ғыл.жет.Берденов Ж.Г.

9. Жампеисова Меруерт Нигиметқызығ.жет. Рамазанова Н.Е

10. Калибекова Сымбат Канатовнағыл.жет.Берденов Ж.Г.

11. Кеңес Шолпан Мұратқызы ғыл.жет.Егинбаева А.Е.

12. Лаукелқызы Аяулым ғыл.жет.Мусабаева М.Н.

13. Мүликова Еркесара Серікқызы     ғыл.жет.Инкарова Ж.И.

14. Нурхан Шебергүл Құрманқызы    ғыл.жет. Озгелдинова Ж.О.

15. Рақымжан Асия Бақытбайқызы    ғыл.жет.Саипов М.А.

16. Сундетова Диана Талгатовна        ғыл.жет.Инкарова Ж.И.

17. Тагаев Тимур Тулкунулы    ғыл.жет.Саипов М.А.           

18. Тәңірхан Аружан Жетібайқызы   ғыл.жет.Мусабаева М.Н.

19. Шарифов Алжан Нурланович     ғыл.жет.Мусабаева М.Н.

20. Шоқан Аманкүл Мұратбекқызы    ғыл.жет Турсынова Т.Т.

21. Шыныбек Аяжан Ұлықбекқызы    ғыл.жет. Озгелдинова Ж.О.

Педагогикалық практикаоқу үрдісімен қатарлас теориялық оқу кезеңінде жүзеге асырылды. 

Педагогикалық практиканың мақсаты -  алған  теориялық білімдерін  тереңдету, бекіту, арнайы (педагогикалық) ойлауды және дағдылар мен іскерліктерді меңгеру және қалыптастыру;

 практика  міндеттері:

 педагогикалық әрекеттерге зерттеушілік, шығармашылық қырын жасау;

 оқу-тәрбиелік және оқу-әдістемелік  жұмыстарды  жүргізудің  дағдыларымен негізін зерделеу;

 жоғары оқу орындарында  сабақ берудің іс-тәжірибесін меңгеру;  

 білім беру сапасын арттыруға ықпал ететін, әр түрлі білім беру  технологияларын, инновациялық тәсілдері мен әдістерін  игеру.

Педагогикалық практика барысында барлық магистранттар  «5В060900-География» 1-4 курстарына және «6В01524–География педагогтерін даярлау» мамандықтарының1- курс топтарына бекітілді.Магистранттар онлайн-педагогикалық практика барысында оқу-әдістемелік жұмыстар жүргізді, оған дәрістер мен практикалық сабақтарға дайындық кірді, оның ішінде дәріс жоспарларын құру, студенттердің өзіндік жұмысына арналған тапсырмалар, студенттердің білімін бақылауға арналған тапсырмалар құрастыру, практикалық сабақтарды дайындау және т.б.

Сабақтың тақырыптары бойынша бейне материалдар таңдалып алынып, практикалық сабақтарда жұмыс жасауға қолданылды. Оқу сабақтары барысында оқытудың инновациялық әдістері қолданылды, атап айтқанда: интербелсенді дәріс, «мига шабуыл», кейс-стади, сыни тұрғыдан ойлау стратегиясы, өзін-өзі бағалау, рефлексия, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар,Free video convertor, Screencast және т.б. Әр сабақ алдында практиканттар өздерінің жасаған жұмыстарын жетекшілеріне көрсетіп консультация алып бекітіп алды.

Дәріс, практикалық сабақтарынан кейін жетекшімен магистранттар бірігіп талдау(анализ) және өзін-өзі талдау жүргізіліп, сабақтың кезеңдері талқыланды, сабақты өткізудің күшті және әлсіз жақтары, аудиториямен жұмыс жасалуы(кері байланыс), тапсырмалар бағыты,  кездескен қателіктер атап өтілді, сабаққа қатынасқан басқа практиканттар өз көзқарастарын қосып отырды. Сонымен қоса кейбір магистранттардың сабағына бас ғимараттан Килибаева У. К. қатысып  жақсы деген баға берді.

Қашықтықтан оқыту практикасы, сөзсіз, жаңа тәжірибе және педагог пен студенттен жаңа жағдайға бейімделуді талап етеді. Магистранттар үшін бұл қажетті тәжірибе және компьютерлік шеберлікті арттыру болды. Әрине, бұл оң тәжірибе деп айтуға болады. Болашақта магистранттар онлайн  және оффлайн режимінде оқыту мен жұмыс істеу арасында таңдау жасай алатындарын атап кетті.

Педагогикалық практика барысында жаңа инновациялық интербелсенді әдістерді жақсы, орынды пайдаланып сабақтарды өте еркеше жүргізген бірнеше магистранттар болды:

1. Абильдинов Кажымурат Куатович    ғыл.жет.Берденов Ж.Г.

2.Есенова Жанар Калауновна   ғыл.жет.Берденов Ж.Г.

3.Лаукелқызы Аяулым  ғыл.жет.Мусабаева М.Н.

4.Мүликова Еркесара Серікқызы     ғыл.жет.Инкарова Ж.И.

5.Шыныбек Аяжан Ұлықбекқызы    ғыл.жет. Озгелдинова Ж.О.

Қойылған міндеттер мен дайындалған тапсырмалар педагогикалық практика бағдарламасы мен жоспарына сәйкес жүзеге асырылды.Практика барысында кафедра мен университеттің ішкі тәртіп ережелері сақталды.Магистранттар есеп беру құжаттарын уақытында дайындап, рәсімдеді.Есеп беріу кафедраның отырысында Microsoft Teams платформасында тыңдалып қабылданды